Trong cuộc sống hiện đại, khi mà các giá trị truyền thống đang dần bị mai một, dần bị nhịp sống hối hả cuốn đi thì việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp ấy ngày càng được xã hội ý thức chú trọng hơn. Điển hình là trong rất nhiều sự kiện diễn ra hàng năm, có rất nhiều đơn vị đã lựa chọn ứng dụng những loại hình nghệ thuật, những trò chơi dân gian, những hoạt động văn hóa cổ truyền vào nội dung tổ chức, đem lại sự khác biệt mà lại gần gũi và có giá trị to lớn cho cộng đồng.

MB Entertainment chuyên cung cấp các Nghệ nhân dân gian phục vụ cho các sự kiện đầy ý nghĩa đó.